IIII

Neagră  cucuva răsună clipele târzie

Lui Dis, aruncătorului de volburi  spumegând;

Șerpuind prin hohot , reaua vijelie,

Scâncet rămolind și retezând… Și liniștii râzând.

 

Dulci fecioare, Danaide-n tropot

Zădără maegeric descântecul aprins;

Obosit, sub vâltoarea cadențatului șopot,

Dezbrăcat  -n agonia soarelui stins…

 

Draco,  colții amărui în scoarța arămie

,De șipot înghețat – al codrilor alint,

Turbatul vifor dezleagă crâmpoțind.

***

De-acu  prin veșteda pădure ,

Nimeni n-a mai trece…

Image

Advertisements

III

Manii,

Mani de lânced veșmânt

Prin zaruri țesute de incidente,

Spulberă-n jarul stihului crunt

Smarald răspicat in răzoare cărunte…

Oniricul timp de ceață-n priviri

Și cânt delirant de plecate petale

În pârgul peisajelor răcite de vii

Revarsă mesaje ne-ndurătoare…

Crâng prin încins artefact

De ne-al-nostrum pământ stânjenit;

Numit cu ardoare de zeu însetat,

De ploaie ce nu e – crepuscul zvâcnit…

Și cerne mereu, cum va răsfira

Nepătrunse legende stăpânul trufaș –

Ode…Și-ofrande din storsul miraj.

Așa cum și Daphnis odată zâmbea

                            Spre nori,  stăpânindu-i

                   în pierderea firii…

III

Manii,

Mani de lânced veșmânt

Prin zaruri țesute de incidente

Spulberă-n jarul stihului crunt

Smarald răspicat in răzoare cărunte

Oniricul timp de ceață-n priviri

Și cânt delirant de plecate petale

În pârgul peisajelor răcite de vii

Revarsă mesaje ne-ndurătoare…

Crâng prin încins artefact

De ne-al-nostrum pământ stânjenit;

Numit cu ardoare de zeu însetat,

De ploaie ce nu e – crepuscul zvâcnit…

Și cerne mereu, cum va răsfira

Nepătrunse legende stăpânul trufaș –

Ode…Și-ofrande din storsul miraj.

Așa cum și Daphnis odată zâmbea

Spre nori,  stăpânindu-i

în pierderea firii…

II

Febră,
Dintr-un ax învolburat
Șopotește printre farmece actor;
Nestematul, din stânci adulmecat
Printre ore de trecut și viitor…

Răspândit prin boreale spații
Fuior descătușat de pară
Cobora și ridica aglomerații
Unui vis înmiresmat de-odinioară…

Se rotea un danț de licurici
Ce scânceau prin roua adormită

Pleiadă de fiori în treazul luminiș
trezind…
de parcă ,un ceas nepotolit
și așa n-ar fi pornit…

I

Se hârjonesc noptatice cărări

Hah! Licoare răscolită ce aprig  luminează!

Din neguroase cioturi, din creștet până-n zări

Revine spre-ascunzișuri raza.

 

Gravură-ocultă și lemn butucănos

Lăcată-n care zace taina dimineții

Ah! Pandoră fandosită cu zâmbet minciunos

Ah! Și mâini febrile în toiul tinereții…

 

Coroană prin frunziș  se-nfruntă spre albastru

Miop ce e și-aproape de-ași cuprinde hora

Străbătând tulpini de rubinie auroră

O flămândă; un nebun subt roșu astru…

 

Zornăit de-azur din bolți

Săgeată prin poieni  de crini

***

Tremur și fior de printre morți…

 

Către o autistă

File, litere ce le sorbeam în perioade

Din ochi ce răsfrângeau zefirul

Ecranate clipe, zăpezit ecran

Uitată vreme… Neuitate pleoape…

 

Neuitat răsuflu din artiști obraji

Și plete-ncremenite de moment încremenit

Cu pasul de chitări distorsionate

Într-un voiaj în doi , și tu- înverșunată…

 

Și adamant al celui zâmbet versatil

De copilandră-n lumea celor serioși,

bontoni; bufoni cu ochii cuvioși…

Din care nu vei face parte niciodată.

***

 

Te va lua furtuna;

acord în corzile amare…

 

https://www.youtube.com/watch?v=hHVGQ7z91uM

 

 

   Licantrop

 

Zburdam în viscol troienind poieni

Unde gorunii troncăneau vedenii

De alabastru hău prevestitor

În noapte lespedea suspină printre răni…

 

Urlau cum urlă ploaia-n mai

Printre poteci de toamnă-abandonată

Nevrozată…Ca un copil pe balustradă

                                   Isteric

Ciuliții, sub balconul meu năpraznic.

                                 Și plouă…

 

Tremură un gând la revărsat de întuneric

Cum basm de căpcăuni aievea e-

Să reformeze deformat preludiu c-un sarcasm…

Printre răspunsuri mii  dansate de  secure…

Amuzant

Ce serios, în linii aspre, amatorul

Luci debusolat mijind prin darnic vid

Antinomic machiind tabloul

Bajbâia prin nepătrunsu-și meșterit…

 

Spumega-n culori încârlionțate

Din caleidoscop sprințar de papagal.

Haină-aleasă-n slovă-ntoxicată

Împăturea castelul vesperal

                          ***

Bacantă, la ce bun ți-s pânze?!

 

              Fragedă cum zloata prin cărbuni

              Nici că-i alinți nici că-i sugrumi…

 

 E amuzant…

 

Drudkh

 O poezie de mai demult dedicată magicului album “Forgotten Legends”

Prin negură de smârcuri

În viziunea lunii ancestrale

Vedeam cum joacă în adâncuri

Apropiat de drudkh, sinistr cuceritor în zale…

Viforniț-ascuțită și-n amurg

Când scărăbușii harnici cântau galben

Venea, solomonar și adumbrit de drudkh

Eroul meu atlantic și teribil…

Nyx tânăr arcușu-și zgribulea

Și plete de văpăi în cupru alintat

Prin noaptea vizionară desfăcea

Călindu-mi spirit cu zeiesc artizanat.

Peste cetini vechi de brazi și de oțel

Trupul în aramă zdrobea ermetic

Și van și hain, aripi de menestrel

Înlănțuia văzduhul cu zâmbet epileptic…

Cândva prin codri corzi de nea

images (1)

Clinteau natura prin vibrare

Și zarea suspina înăbușind o stea

Ce furibundă tot voia

Spre cântec să coboare…

Imagine

Două sfere se zbăteau

Printre veacuri de tăcere

Vis în flăcări răsfirau

Mreajă. Chicot.Vid. Himere

Absurd…

 

Credeam c-ai fi un glob de puritate

Și în flămânzi-mi crateri de ceresc avânt

Vei dărui nisip stelar. Eternitate

O frunte glacială încălzind

 

O, cât de mult sihastru călător

De galaxii înmărmurite obosit

Dorea tăcerea-ți s-o descoase-ncetișor

Și în vâltoarea-ți să se-nece despletit

 

Acum că-n dedublări te văd plutind

Spre-al Lethe-lui mal risipitor

Ecou din stâncă te reflectă obosit

În piatra-ți ternă de-ncruntat amor.